Պարտատոմսերի թողարկման պայմանները


Թողարկման պայմաններ ԱՄՆ դոլար

Թողարկման պայմաններ ՀՀ դրամ