Ինդեքսներ


Հոկ 2023

 

1125.11

Ստեղծման պահից եկամտաբերություն

 

12.51%

Բոլորը 1 տարի

Ինդեքսի մեկնարկի օրը 2021թ․ մայիսի 31-ն է։ Մինչև ինդեքսի մեկնարկը ընկած ժամանակահատվածին վերաբերող տվյալները ստացվել են փաստացի տվյալների հիման վրա կատարած հաշվարկների համաձայն։ Հաշվարկներ կատարելիս Դայմենշն-ը օգտագործում է փաստացի, առկա տվյալները (գին, կապիտալիզացիա, և այլն)։ Դայմենշն-ը հանդիսանում է ինդեքսի արժեքը և այլ վիճակագրությունը հաշվարկող անձը, սակայն չի կառավարում ինդեքսում ընդգրկված բոլոր ակտիվները։ Ինդեքսի անցյալ եկամտաբերությունը ապագա եկամտաբերության ցուցանիշ կամ երաշխիք չէ։

Ինդեքսի նկարագիր

 

Dimension Armenia AMD Bond Index-ը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) պետական պարտատոմսերը և ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից թողարկված կորպորատիվ այն պարտատոմսերը, որոնք բավարարում են ինդեքսում ընդգրկվելու չափանիշներին։

 

Տեղեկագիր
(Հոկտեմբեր, 2023)

Արխիվ

Ինդեքսի եկամտաբերություն

 

  Եկամտաբերություն (%)
1 ամիս -0.24%
3 ամիս 2.65%
6 ամիս 3.00%
1 տարի 4.95%
Տարվա սկզբից 5.62%
2022 3.37%
Մեկնարկից մինչև հաշվետու օր 12.51%

Ինդեքսի վիճակագրություն

 

Ինդեքսի շուկայական արժեք (ՀՀ միլիոն դրամ)

1,251,947

Ներառված պարտատոմսերի քանակը

37

Պետական պարտատոմսեր

12

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

25

Ընդհանուր անվանական արժեքը (ՀՀ միլիոն դրամ)

1,194,027

Միջին կշռված արժեկտրոն

10.20%     

Միջին կշռված մարման ժամկետայնություն (տարի)

7.50

Միջին կշռված ձևափոխված դյուրացիա

3.78

Միջին կշռված մինչև մարում եկամտաբերություն

10.14%  

Մանրամասների համար կարող եք ծանոթանալ ինդեքսի տեղեկագրի հետ։