Ինդեքսներ


Փետ 2024

 

1163.31

Ստեղծման պահից եկամտաբերություն

 

16.33%

Բոլորը 1 տարի

Ինդեքսի մեկնարկի օրը 2021թ․ մայիսի 31-ն է։ Մինչև ինդեքսի մեկնարկը ընկած ժամանակահատվածին վերաբերող տվյալները ստացվել են փաստացի տվյալների հիման վրա կատարած հաշվարկների համաձայն։ Հաշվարկներ կատարելիս Դայմենշն-ը օգտագործում է փաստացի, առկա տվյալները (գին, կապիտալիզացիա, և այլն)։ Դայմենշն-ը հանդիսանում է ինդեքսի արժեքը և այլ վիճակագրությունը հաշվարկող անձը, սակայն չի կառավարում ինդեքսում ընդգրկված բոլոր ակտիվները։ Ինդեքսի անցյալ եկամտաբերությունը ապագա եկամտաբերության ցուցանիշ կամ երաշխիք չէ։

Ինդեքսի նկարագիր

 

Dimension Armenia AMD Bond Index-ը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) պետական պարտատոմսերը և ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից թողարկված կորպորատիվ այն պարտատոմսերը, որոնք բավարարում են ինդեքսում ընդգրկվելու չափանիշներին։

 

Տեղեկագիր
(Փետրվար, 2024)

Արխիվ

Ինդեքսի եկամտաբերություն

 

  Եկամտաբերություն (%)
1 ամիս 1.55%
3 ամիս 3.43%
6 ամիս 4.28%
1 տարի 10.14%
Տարվա սկզբից 2.04%
2023 7.03%
Մեկնարկից մինչև հաշվետու օր 16.33%

Ինդեքսի վիճակագրություն

 

Ինդեքսի շուկայական արժեք (ՀՀ միլիոն դրամ)

1,206,862

Ներառված պարտատոմսերի քանակը

36

Պետական պարտատոմսեր

12

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

24

Ընդհանուր անվանական արժեքը (ՀՀ միլիոն դրամ)

1,151,859

Միջին կշռված արժեկտրոն

10.06%     

Միջին կշռված մարման ժամկետայնություն (տարի)

7.16

Միջին կշռված ձևափոխված դյուրացիա

3.68

Միջին կշռված մինչև մարում եկամտաբերություն

9.58%  

Մանրամասների համար կարող եք ծանոթանալ ինդեքսի տեղեկագրի հետ։