Ինդեքսներ


Մայ 2024

 

1195.38

Ստեղծման պահից եկամտաբերություն

 

19.54%

Բոլորը 1 տարի

Ինդեքսի մեկնարկի օրը 2021թ․ մայիսի 31-ն է։ Մինչև ինդեքսի մեկնարկը ընկած ժամանակահատվածին վերաբերող տվյալները ստացվել են փաստացի տվյալների հիման վրա կատարած հաշվարկների համաձայն։ Հաշվարկներ կատարելիս Դայմենշն-ը օգտագործում է փաստացի, առկա տվյալները (գին, կապիտալիզացիա, և այլն)։ Դայմենշն-ը հանդիսանում է ինդեքսի արժեքը և այլ վիճակագրությունը հաշվարկող անձը, սակայն չի կառավարում ինդեքսում ընդգրկված բոլոր ակտիվները։ Ինդեքսի անցյալ եկամտաբերությունը ապագա եկամտաբերության ցուցանիշ կամ երաշխիք չէ։

Ինդեքսի նկարագիր

 

Dimension Armenia AMD Bond Index-ը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) պետական պարտատոմսերը և ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից թողարկված կորպորատիվ այն պարտատոմսերը, որոնք բավարարում են ինդեքսում ընդգրկվելու չափանիշներին։

 

Տեղեկագիր
(Մայիս, 2024)

Արխիվ

Ինդեքսի եկամտաբերություն

 

  Եկամտաբերություն (%)
1 ամիս 0.81%
3 ամիս 2.76%
6 ամիս 6.28%
1 տարի 10.89%
Տարվա սկզբից 4.85%
2023 7.03%
Մեկնարկից մինչև հաշվետու օր 19.54%

Ինդեքսի վիճակագրություն

 

Ինդեքսի շուկայական արժեք (ՀՀ միլիոն դրամ)

912,537

Ներառված պարտատոմսերի քանակը

40

Պետական պարտատոմսեր

10

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

30

Ընդհանուր անվանական արժեքը (ՀՀ միլիոն դրամ)

862,990

Միջին կշռված արժեկտրոն

10.64%     

Միջին կշռված մարման ժամկետայնություն (տարի)

6.65

Միջին կշռված ձևափոխված դյուրացիա

3.56

Միջին կշռված մինչև մարում եկամտաբերություն

9.58%  

Մանրամասների համար կարող եք ծանոթանալ ինդեքսի տեղեկագրի հետ։