Ինդեքսներ


Ապր 2023

 

1092.28

Ստեղծման պահից եկամտաբերություն

 

9.23%

Բոլորը 1 տարի

Ինդեքսի մեկնարկի օրը 2021թ․ մայիսի 31-ն է։ Մինչև ինդեքսի մեկնարկը ընկած ժամանակահատվածին վերաբերող տվյալները ստացվել են փաստացի տվյալների հիման վրա կատարած հաշվարկների համաձայն։ Հաշվարկներ կատարելիս Դայմենշն-ը օգտագործում է փաստացի, առկա տվյալները (գին, կապիտալիզացիա, և այլն)։ Դայմենշն-ը հանդիսանում է ինդեքսի արժեքը և այլ վիճակագրությունը հաշվարկող անձը, սակայն չի կառավարում ինդեքսում ընդգրկված բոլոր ակտիվները։ Ինդեքսի անցյալ եկամտաբերությունը ապագա եկամտաբերության ցուցանիշ կամ երաշխիք չէ։

Ինդեքսի նկարագիր

 

Dimension Armenia AMD Bond Index-ը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) պետական պարտատոմսերը և ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից թողարկված կորպորատիվ այն պարտատոմսերը, որոնք բավարարում են ինդեքսում ընդգրկվելու չափանիշներին։

 

Տեղեկագիր
(Ապրիլ, 2023)

Արխիվ

Ինդեքսի եկամտաբերություն

 

  Եկամտաբերություն (%)
1 ամիս 3.69%
3 ամիս 3.11%
6 ամիս 1.88%
1 տարի 7.51%
Տարվա սկզբից 2.54%
2022 3.37%
Մեկնարկից մինչև հաշվետու օր 9.23%

Ինդեքսի վիճակագրություն

 

Ինդեքսի շուկայական արժեք (ՀՀ միլիոն դրամ) 1,474,842
Ներառված պարտատոմսերի քանակը 37
Պետական պարտատոմսեր 17
Կորպորատիվ պարտատոմսեր 20
Ընդհանուր անվանական արժեքը (ՀՀ միլիոն դրամ) 1,440,781
Միջին կշռված արժեկտրոն 6.04%
Միջին կշռված մարման ժամկետայնություն (տարի) 5.62
Միջին կշռված ձևափոխված դյուրացիա 2.70
Միջին կշռված մինչև մարում եկամտաբերություն 7.03%

Մանրամասների համար կարող եք ծանոթանալ ինդեքսի տեղեկագրի հետ։