Ձեռքբերումներ


 

 

Բոլորը

ներգրավել է փոխարկելի պարտքային արժեթղթեր կապիտալի աճի համար՝ մասնավոր տեղաբաշխման միջոցով


Ֆինանսական խորհրդատու - Դայմենշն ներդրումային ընկերություն

Ձեռքբերում


Ձեռքբերման գործարքի խորհրդատու - Դայմենշն ներդրումային ընկերություն

Իմանալ ավելին

ԱԿԲԱ Բանկ

2022թ.-ին «ԴԱՅՄԵՆՇՆ» ՓԲԸ-ն հանդես է եկել որպես «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի թողարկած հասարակ բաժնետոմսերի միակ շուկա ստեղծող։

Իմանալ ավելին

ԱյԴի Բանկ

«Դայմենշն» ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի շուկա ստեղծող:

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ

500,000,000 ՀՀ դրամ | 11.5%, 2 տարի | Հուլիսի 19, 2022

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ

3,000,000 ԱՄՆ դոլար | 6.25%, 2 տարի | Հուլիսի 19, 2022

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ

«Դայմենշն» ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի դրամային և դոլարային պարտատոմսերի շուկա ստեղծող:

Իմանալ ավելին