Ձեռքբերումներ


 

 

Բոլորը

ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ

2,000,000,000 ՀՀ դրամ | 11.00%, 30 ամիս | Հունիսի 7, 2024

Իմանալ ավելին

Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա

1,200,000,000 ՀՀ դրամ | 12.25%, 30 ամիս | Մայիսի 8, 2024

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ

3,000,000,000 ՀՀ դրամ | 11.20%, 30 ամիս | Ապրիլի 15, 2024

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ

4,000,000 ԱՄՆ դոլար | 6.0%, 30 ամիս | Ապրիլի 15, 2024

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ

1,000,000,000 ՀՀ դրամ | 11.25%, 30 ամիս | Դեկտեմբերի 29, 2023

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ

4,000,000 ԱՄՆ դոլար | 6.20%, 30 ամիս | Դեկտեմբերի 4, 2023

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ

4,000,000,000 ՀՀ դրամ | 11.5%, 27 ամիս | Հոկտեմբերի 12, 2023

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ

2,000,000 ԱՄՆ դոլար | 6.25%, 27 ամիս | Հոկտեմբերի 12, 2023

Իմանալ ավելին

ներգրավել է փոխարկելի պարտքային արժեթղթեր կապիտալի աճի համար՝ մասնավոր տեղաբաշխման միջոցով


Ֆինանսական խորհրդատու - Դայմենշն ներդրումային ընկերություն

Ձեռքբերում


Ձեռքբերման գործարքի խորհրդատու - Դայմենշն ներդրումային ընկերություն

Իմանալ ավելին

ԱԿԲԱ Բանկ

2022թ.-ին «ԴԱՅՄԵՆՇՆ» ՓԲԸ-ն հանդես է եկել որպես «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի թողարկած հասարակ բաժնետոմսերի միակ շուկա ստեղծող։

Իմանալ ավելին

ԱյԴի Բանկ

«Դայմենշն» ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի շուկա ստեղծող:

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ

500,000,000 ՀՀ դրամ | 11.5%, 2 տարի | Հուլիսի 19, 2022

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ

3,000,000 ԱՄՆ դոլար | 6.25%, 2 տարի | Հուլիսի 19, 2022

Իմանալ ավելին

ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ

«Դայմենշն» ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի դրամային և դոլարային պարտատոմսերի շուկա ստեղծող:

Իմանալ ավելին