Հաշվետվություններ


Կորպորատիվ Կառավարում


Հիմնվելով մեր առաքելությանը և տեսլականին` մեր հիմնական նպատակներից է ստեղծել և պահպանել պատշաճ հարաբերություններ «Դայմենշն» ՓԲԸ-ի ներդրողների հետ: Մենք հետևում ենք մեր կորպորատիվ կառավարման չափանիշներին և միջազգային լավագույն սկզբունքներին:

 

Տարեկան հաշվետվություններ

2021

2019

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և նորմատիվներ

 

- Տարեկան -

2023

2022

2021

2020

2019

2018

 

- Եռամսյակային -

 

2024

1-ին եռամսյակ

2023

4-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2022

4-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2021

4-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2020

4-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2019

4-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2018

4-րդ եռամսյակ

 

- Նորմատիվներ -

 

2024

1-ին եռամսյակ

2023

4-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2022

4-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2021

4-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2020

4-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2019

4-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2018

4-րդ եռամսյակ