Հաճախորդի իրավունքներ


Ի կատարումն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների ընկերությունը հաստատել է «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության կանոնակարգ», որը սահմանում է Հաճախորդների բողոք-պահանջների ներկայացման, քննության և դրանց վերաբերյալ որոշումների կայացման կանոնները, ինչպես նաև բողոք-պահանջները քննող աշխատակցի իրավուքներն ու պարտականությունները:

 

Դուք կարող եք

Ներկայացնելու ձեր հետ կնքվող պայմանագրից բխող պահանջները ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, որպես «Դայմենշն» ՓԲԸ-ի ֆիզիկական անձ Հաճախորդ:

 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ:


Հաշտարար: Փիրուզ Սարգսյան
Հասցե: ք. Երևան, Մովսես Խորենացու փողոց 15,
«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Հեռախոս: +374 10 58 23 22, +374 10 58 23 21
Ֆաքս: +374 10 58 24 21
E-mail: info@fsm.am
Կայք: www.fsm.am