Կարգավորումներ


Դայմենշնի տեսլականն է դառնալ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջատար, անկախ ներդրումային ընկերություն՝ հաճախորդներին տրամադրելով բարձրակարգ և միջազգային որակի ֆինանսական ծառայություններ:

 

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքը

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքը

«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը

«Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքը

 

Իրավական ակտեր

 

Ստորև ներկայացված են հղումներ դեպի ՀՀ-ում ներդրումային ընկերությունների գործունեությունը կարգավորող ՀՀ Կենտրոնական բանկի կանոնակարգեր:

 

Բորսայի և դեպոզիտարիայի կանոններ

 

AMX Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կանոններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.