Բրոքերային ծառայություններ և առևտուր


Բրոքերային գործունեության շրջանակներում Դայմենշնը հայաստանյան շուկայում մատուցում է բրոքերային ծառայություններ որպես Հայաստանի ֆոնդային բորսայի (AMX) անդամ, ինչպես նաև բրոքերային ծառայություններ է մատուցում օտարերկրյա շուկաներում տեղական բրոքերների միջոցով:

Դայմենշնի գործընկերների թվում են ինչպես ճանաչված միջազգային ֆինանսական հաստատություններ, այնպես էլ խոշոր ինստիտուցիոնալ ներդրողներ, ինչպիսիք են բաց կենսաթոշակային հիմնադրամները, ներդրումային հիմնադրամներն ու ընկերությունները, ակտիվների կառավարման և ապահովագրական ընկերությունները:

 

Ընկերության կողմից առաջարկվող բրոքերային ծառայությունները ներառում են հետևյալը՝